Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparative Life Cycle Assessment of Woodchip Uses in Pyrolysis and Combined Heat and Power Production in Latvia

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparative Life Cycle Assessment of Woodchip Uses in Pyrolysis and Combined Heat and Power Production in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Krista Kļaviņa
Francesco Romagnoli
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi bioeconomy; biochar; charcoal; gate-to-gate
Anotācija The objective of this study is to perform a comparative estimation of the life cycle environmental performance of biochar from woodchip pyrolysis, and woodchip combined heat and power production. The wood processing industry draws up over 14% of the whole industrial sector turnover, making the wood industry one of the most valuable players in Latvian economy. Woodchips are valuable logging residues integrated in the energy sector. The environmental performance is analyzed through the Life Cycle Assessment (LCA). LCA is performed according to the methodology described in the ISO 14040:2006 standards using the SimaPro 8.1.0.60 software and the Ecoinvent 3.1. database.
DOI: 10.1016/j.egypro.2017.04.055
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217321781 
Atsauce Kļaviņa, K., Romagnoli, F., Blumberga, D. Comparative Life Cycle Assessment of Woodchip Uses in Pyrolysis and Combined Heat and Power Production in Latvia. Energy Procedia, 2017, Vol.113, 201.-208.lpp. ISSN 1876-6102. Pieejams: doi:10.1016/j.egypro.2017.04.055
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23262