Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados
Nosaukums angļu valodā Transformation Tendencies in Awareness Latvian Society in the 90-ties
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Laila Girsova
Atslēgas vārdi Masu apziņa, Homo credens
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Girsova, L. Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.1, 2002, 122.-126.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 2331