Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Solvates of Dasatinib: Diversity and Isostructurality

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Solvates of Dasatinib: Diversity and Isostructurality
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori I. Sarceviča
I. Grante
Sergejs Beļakovs
T. Rekis
K. Bērziņš
Andris Actiņš
Liāna Orola
Atslēgas vārdi hydrates/solvates, solvation, crystal structure, powder X-ray diffractometry
Anotācija A series of dasatinib crystalline forms were obtained, and a hierarchical cluster analysis of their powder X-ray diffraction patterns was performed. The resulting dendrogram implies 3 structural groups. The crystal structures of several solvates representing 2 of these groups were determined. The crystal structure analysis confirms the isostructurality of solvates within structural group I and suggests a correlation between solvent molecule size and trends in crystal structures within this group. In addition, the formation relationships in 2-solvent media between different dasatinib solvate groups were determined. The formation preference of solvates was found to follow the ranking group I > group III > group II.
DOI: 10.1016/j.xphs.2016.01.024
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022354916003245 
Atsauce Sarceviča, I., Grante, I., Beļakovs, S., Rekis, T., Bērziņš, K., Actiņš, A., Orola, L. Solvates of Dasatinib: Diversity and Isostructurality. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, Vol.105, Iss.4, 1489.-1495.lpp. ISSN 0022-3549. Pieejams: doi:10.1016/j.xphs.2016.01.024
ID 23318