Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Comparative Life Cycle Assessment of Energy Recovery from End-of-Life Tires and Selected Solid Waste

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Comparative Life Cycle Assessment of Energy Recovery from End-of-Life Tires and Selected Solid Waste
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Vaida Malijonytė
Elīna Dāce
Francesco Romagnoli
Irina Kliopova
Mārtiņš Gedrovičs
Atslēgas vārdi end-of-life tires; life cycle assessment; solid recovered fuel; wastewater sludge; municipal solid waste
Anotācija End-of-life (EoL) tires are a non-degradable waste, which is generated annually in large amounts all over the world. Due to the high carbon content, EoL tires have a large energetic potential, which currently is not fully used. Moreover, municipal solid waste (MSW) and sewage sludge have a significant growing potential for energy recovery. The aim of the study it is to assess the environmental impact and potential benefits generated during the gate-to-gate life cycle of preparation of the end-of life tires and solid recovered fuels from selected waste for energy recovery. The paper presents the impact assessment results of fuel preparation for energy recovery from waste derived fuels according to three selected fuels’ scenarios: (a) shredded EoL tires, (b) solid recovered fuel produced from MSW, and (c) solid recovered fuel produced from pre-composted sewage sludge combined with biomass residues.
DOI: 10.1016/j.egypro.2016.09.064
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216307032 
Atsauce Malijonytė, V., Dāce, E., Romagnoli, F., Kliopova, I., Gedrovičs, M. A Comparative Life Cycle Assessment of Energy Recovery from End-of-Life Tires and Selected Solid Waste. Energy Procedia, 2016, Vol.95, 257.-264.lpp. ISSN 1876-6102. Pieejams: doi:10.1016/j.egypro.2016.09.064
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23513