Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Study of the Li3Sc1.6 Fe0.4(PO4)3 and Li3Sc0.75 Y0.05 Fe1.2(PO4)3 NASICON- Type Materials by Impedance and Mössbauer Spectroscopy

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Study of the Li3Sc1.6 Fe0.4(PO4)3 and Li3Sc0.75 Y0.05 Fe1.2(PO4)3 NASICON- Type Materials by Impedance and Mössbauer Spectroscopy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori T. Šalkus
E. Kazakevičius
J. Reklaitis
V. Venckute
S. Daugela
R. Davidonis
D. Baltrunas
Antonija Dindune
Dagnija Valdniece
A.F. Orliukas
Atslēgas vārdi ionic conductors, solid electrolytes
Anotācija Lithium phosphatesbased on Li3Sc1.6 Fe0.4(PO4)3 and Li3Sc0.75 Y0.05 Fe1.2(PO4)3 are promising ionic- conductors with low transition temperatures to superionic state. Compounds were investigated using impedance and Mosbauer spectroscopy
Atsauce Šalkus, T., Kazakevičius, E., Reklaitis, J., Venckute, V., Daugela, S., Davidonis, R., Baltrunas, D., Dindune, A., Valdniece, D., Orliukas, A. Study of the Li3Sc1.6 Fe0.4(PO4)3 and Li3Sc0.75 Y0.05 Fe1.2(PO4)3 NASICON- Type Materials by Impedance and Mössbauer Spectroscopy. No: 12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12): Program and Abstracts, Lietuva, Kaunas, 3.-7. jūlijs, 2016. Kaunas: 2016, 110.-110.lpp.
Pilnais teksts
ID 23698