Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tehniskās zinātnes Salaspils kodolreaktorā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tehniskās zinātnes Salaspils kodolreaktorā
Nosaukums angļu valodā Development of Technical Sciences at the Salaspils Nuclear Reactor
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Valdis Gavars
Elmārs Tomsons
Atslēgas vārdi regulator of nuclear reactor, nuclear synthesis reactor, radiation contor, Riga critical stand, Salaspils nuclear reactor
Anotācija Salaspils kodolreaktora galvenais uzdevums bija attīstīt klasiskās zinātnes nozares, kas saistītas ar kodol-enerģijas izmantošanu (1961−1998). Vienlaicīgi kodolreaktorā tika veikti arī pētniecības darbi. Tas tika modernizēts, jauda palielināta līdz 5 MW un tā izmantošanas iespējas paplašinātas. Tika radīts jauns gamma staru avots – radiācijas kontūrs ar aktivitāti 1,1×1015 Bq. Tika uzbūvēts oriģināls Rīgas kritiskais stends – RKS (1966–1990). Tika veikti darbi saistībā ar enerģētiskajiem reaktoriem – izstrādāts radiācijas ceha projekts pie Ignalinas AES III bloka. Tika radīti jauni izolācijas materiāli, kurus izmantoja kodolsintēzes rektorā Tokamak. Kosmosam paredzētajiem kodolreaktoriem tika radīti jauni šķidra metāla un cilindriskie regulatori. Tika veiktas pusvadītāju un elektro-nisko aparātu radiācijas izturības pārbaudes. Iegūto rezultātu publicēšana atklātā presē tolaik bija ļoti ierobežota.
Anotācija angļu valodā The main task of the Salaspils Research Nuclear Reactor IRT was to develop the classical science research branches associated with the use of nuclear energy (1961−1998). At the same time, nuclear technology problems were investigated at the reactor. IRT was modernized and its capacity increased to 5 MW, and possibilities of its application were expanded. A new source of gamma rays was created – a radiation circuit with the activity of 1.1×1015 Bq (1963−1998). The original non-power nuclear reactor RKS was built (1966–1990). The works related to power reactors were carried out, and the project of the Radiation department at the III block of Ignalina NPP was developed. Electrical insulation for nuclear fusion reactors was developed and used in the Tokamak device. Cylindrical and liquid metal regulators were designed for space nuclear reactors. Research on radiation resistance was carried out for electronic elements, and properties of semiconductors were improved. It should be noted that publication of the results in the open Soviet press area was very limited.
Atsauce Gavars, V., Tomsons, E. Tehniskās zinātnes Salaspils kodolreaktorā. The Humanities and Social Sciences, 2016, 26, 9.-12.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
ID 23735