Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Stereoķīmiķis profesors Oskars Lucs

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Stereoķīmiķis profesors Oskars Lucs
Nosaukums angļu valodā Stereochemist Professor Oskars Lucs
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Atslēgas vārdi amino acids, analytical chemistry, optical activity, organic chemistry, Oskars Lucs
Anotācija Akadēmiķa Paula Valdena līdzstrādnieka, vācbaltu stereoķīmiķa Oskara Luca dzīve un darbs saistās ar Rīgas Politehnikumu (1890–1896), Rīgas Politehnisko institūtu (1896–1918) un Latvijas Universitāti (1919–1939). Viņš pētījis halogenaizvietoto taukskābju optisko aktivitāti un struktūru. Kopā ar Gustavu Vanagu sarakstījis pirmo augstskolas organiskās ķīmijas mācību grāmatu latviešu valodā “Organiskā ķīmija” (1925) un kopā ar Bruno Jirgensonu atklājis likumību, kā noteikt aminoskābju piederību L vai D rindai (Luca–Jirgensona likums).
Anotācija angļu valodā The life and work of Oskars Lucs, a Baltic German stereochemist and the collaborator of the academic Pauls Valdens, is linked with the Riga Polytechnic School (1890–1896), Riga Polytechnic Institute (1896–1910) and the University of Latvia (1919–1939). He investigated the optical activity and the structure of halogen-substituted fatty acids. Together with Gustavs Vanags, he wrote the first manual on organic chemistry in Latvian for higher educational establishements “Organic Chemistry” (1925), and, together with Bruno Jirgensons, he discovered the regularity how to determine the adherence of amino acids either to L or D variety (the law of Lucs-Jirgensons).
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U. Stereoķīmiķis profesors Oskars Lucs. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2016, Vol.26, 42.-47.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 23740