Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta (1862–1918) mācībspēku un audzēkņu devums elektrotehnikā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta (1862–1918) mācībspēku un audzēkņu devums elektrotehnikā
Nosaukums angļu valodā The Endowment of the Teaching Staff and the Students of Riga Polytechnic School and Riga Polytechnic Institute in Electrotechnics
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Atslēgas vārdi Elektrotechnics, electrical current, electrical machines
Anotācija Elektrotehnika kā zinātnes un tehnikas nozare, elektromagnētisko parādību izpētei un izmantošanas, izveidojās 19. gs. Izgudroja pirmās elektromašīnas. Elektrisko strāvu sāka izmantot apgaismošanai un dzinējspēkam rūpniecībā. 20. gs. elektroenerģija iekaroja pasauli. Tās praktiskai izmantošanai lieli nopelni ir Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta mācībspēkiem un audzēkņiem A. Tepleram, E. Arnoldam, N. Doļivo-Dobrovoļskim u.c.
Anotācija angļu valodā Electrotechnics as a branch of science and technology with the aim of research and use of electromagnetic phenomena experienced its formation in the 19th century. There were invented the first electric machinery. The electric current started being used for illumination and as power in industry. In the 20th century electrical energy conquered the world. For the practical use of it big merit could be attributed to the teaching staff and students of Riga Polytechnic School and Riga Polytechnic Institute such as A. Teplers, E. Arnolds, M. Dolivo-Dobrovolskis etc.
Atsauce Grosvalds, I. Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta (1862–1918) mācībspēku un audzēkņu devums elektrotehnikā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2016, Vol.26, 48.-51.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 23741