Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Astronomer and Metrologist Fricis Blumbahs (1864–1949)

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Astronomer and Metrologist Fricis Blumbahs (1864–1949)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jānis Kaminskis
Jānis Klētnieks
Atslēgas vārdi astronomy, Blumbahs, measures of length and weight, Mendeleev, metrology
Anotācija Fricis Blumbahs (Fritz Blumbach) was one of the first Latvians to acquire higher education in astronomy and he made an outstanding contribution to the culture and science of Latvia during his lifetime. He is known as a research assistant of the prominent Russian scientist Dmitri Mendeleev in the development of metric system of measurement in Russia, in researches in metrology and astronomy, made in cooperation with leading scientists from Western countries of that time. In his old age, Blumbahs became professor of astronomy at the Latvian University and the first Honorary Academician of the Academy of Sciences of Latvian SSR, established in 1946.
DOI: 10.11590/abhps.2015.1.05
Hipersaite: http://www.bahps.org/acta-baltica/abhps-3-1 
Atsauce Kaminskis, J., Klētnieks, J. Astronomer and Metrologist Fricis Blumbahs (1864–1949). Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 2015, Vol.3, No.1, 88.-98.lpp. ISSN 2228-2009. e-ISSN 2228-2017. Pieejams: doi:10.11590/abhps.2015.1.05
ID 23754