Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Camouflage

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of Camouflage
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Igors Šitvjenkins
Inese Ziemele
Iveta Ābele
Inese Pazāne
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi Camouflage, evaluation
Anotācija Function of military uniform camouflage is visually hide human outline and minimize the contract between him and the environment. For camouflage usually are used vide variety of colors, texture and patterns that differs according to geographic location, seasons and environment thus having mimic of temperate, tropical, desert and arctic backgrounds. Target of research is to evaluate camouflage fitting into particular environment.
Atsauce Šitvjenkins, I., Ziemele, I., Ābele, I., Pazāne, I., Viļumsone, A. Evaluation of Camouflage. No: The 13th International Conference on Global Research and Education "Inter Academia 2014": Digest, Latvija, Riga, 10.-12. septembris, 2014. Riga: Riga Technical University, 2014, 190.-191.lpp. ISBN 978-9934-10-583-8.
Pilnais teksts
ID 24064