Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Short Natural Fibers Reinforced Polyolefin Composites

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Short Natural Fibers Reinforced Polyolefin Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zane Zelča
Silvija Kukle
Jānis Kajaks
Atslēgas vārdi polyolefin composites, natural fibers filler, fibersmatrix interface, filler modification
Anotācija This article summarizes modification techniques of the most popular polyolefin composite reinforced with short natural fibers based on two interface modification strategies: filler modification and matrix modification by additives. According to analysis of published papers, it can be concluded that the fiber pretreatment does not result in higher improvement of the properties compared with adding coupling agent in the compounding process.
DOI: 10.7250/mstct.2016.001
Atsauce Zelča, Z., Kukle, S., Kajaks, J. Short Natural Fibers Reinforced Polyolefin Composites. Material Sciences. Textile and Clothing Technology, 2016, Vol.11, 6.-11.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2016.001
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 24294