Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application System Design – Energy Optimisation

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application System Design – Energy Optimisation
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums IoT Automation Arrowhead Framework
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Zabašta
Kaspars Kondratjevs
Nadežda Kuņicina
Michele Albano
Arne Skou
Luis Ferreira
Thibaut Le Guilly
Torben Bach Pedersen
Per D Pedersen
Petur Olsen
Laurynas Šikšnys
Radislav Smid
Petr Stluka
Claude Le Pape
Atslēgas vārdi Automation, IoT, Arrowhead
Anotācija In this chapter, we present a number of applications of the Arrowhead Framework with special attention to services related to awareness and optimisation of energy consumption. First, we present the notion of FlexOffers as a general mechanism for describing energy flexibility. FlexOffers can be aggregated into larger flexibility units to be used as an Arrowhead service in the virtual market of energy [1]. This is followed by two examples on how to exploit such a flexibility service in the energy management of heat pumps and a campus building. Then we present two examples on how to exploit renewable energy to provide elevator services. Next, two examples of context aware services are described – smart lighting and smart car heating, and finally it is described how the Arrowhead Framework can play a role in the optimisation of municipal service systems. In the final section, we indicate future work.
DOI: 10.1201/9781315367897
Hipersaite: https://forge.soa4d.org/anonscm/git/arrowhead-f/arrowhead-f.git 
Atsauce Zabašta, A., Kondratjevs, K., Kuņicina, N., Albano, M., Skou, A., Ferreira, L., Le Guilly, T., Pedersen, T., Pedersen, P., Olsen, P., Šikšnys, L., Smid, R., Stluka, P., Le Pape, C. Application System Design – Energy Optimisation. No: IoT Automation Arrowhead Framework. J.Delsing red. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. 211.-246.lpp. ISBN 978-1-4987-5675-4. Pieejams: doi:10.1201/9781315367897
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 24296