Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inovatīvie ādas materiāli tekstila nozarē

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Inovatīvie ādas materiāli tekstila nozarē
Nosaukums angļu valodā Natural and Modern Innovative Materials in the Clothing Industry
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anda Ščerbaka
Andra Ulme
Atslēgas vārdi clothing industry, leather industry, alternative leather, vegan leather, ethics, non-animal origin equivalent textile materials, technology, sustainability, ecology, vegetable fiber, fungi.
Anotācija Rakstā dots ieskats par ādas nozari un tās problēmām, ādas alternatīvajām nozarēm, laboratorijā audzētu ādu, ne dzīvnieku izcelsmes inovācijām ādai līdzvērtīga materiāla izveidē. Sīkāk apskatīta pēdējā tēma ar mērķi atklāt apģērbu industrijā saistošākos jaunos materiālus un nākotnes iespējas materiālu izveidē, ko iespējams izveidot cieši sadarbojoties dažādām nozarēm: dizaineriem, inženieriem un zinātniekiem. Šādā sadarbībā izveidotās inovācijas var kalpot apģērbu nozarē kā jauns dizaina radīšanas virzītājspēks. Zinātniskā darba metodes: grafoanalītiskā, literatūras, publicēto un nepublicēto materiālu apskats, novērojumi, pētījumi. Darbā secināts, ka ņemot vērā jaunās tendences sociālajā vidē un jauno materiālu inovācijas, ir jāapzinās Latvijas iespējas līdzvērtīgu produktu izstrādāšanā. Ne dzīvnieku izcelsmes ādām ir daudz priekšrocību. Pētījuma rezultātā iegūtos materiālus paredzēts izmantot kā noderīgu instrumentu visiem interesentiem un tiem, kuri vēlas ražot, izmantojot inovatīvus apģērbus un tehnoloģijas. Darbs var kalpot kā pirmais posms tālākās izpētes aizsākumam.
Anotācija angļu valodā Leather has a lot of good material qualities which are wanted. It is durable natural material which is biodegradable and its quality and aesthetics do not disappear during wearing. It is a luxury item and desirable in the fashion world. Although leather industry is confronted with many problems, consumer still demands this material or alike for this material in quality. This article gives an overview of leather industry and its problems and challenges, explores alternative leather industries like eel, salmon and poulard leathers, which are byproducts of other food industries. The article gives little introduction in laboratory grown hides from Meadow and includes deeper investigation in innovative materials from non-animal origin equivalent textile material creation, like Piñatex which is made from pineapple fiber, Muskin and MycoWorks vegan leathers, which are made on fungi bases. Theme is discussed in order to detect in the clothing industry attractive young innovative materials with big future. Such innovations open up opportunities for science, engineering and design collaboration and encourage designers for innovative sustainable creation. This article will serve as a base to draw attention of designers, engineers, biologists, chemists and other scientific professionals for possible collaboration to create future view on new material production. It can serve as a driving force for new product development in design clothing industry. The work as well draws attention to new consumer markets which is looking for non animal produced, sustainability, eco-friendly, circular cycle fashion. Work can serve as first steps for further research establishment to begin develop new materials. Result of the study can be used as information for interested audience. Taking that all in account, it can also serve as a new vision to create similar materials and equivalent product development in Latvian environment
DOI: 10.7250/mstct.2016.003
Atsauce Ščerbaka, A., Ulme, A. Inovatīvie ādas materiāli tekstila nozarē. Material Sciences. Textile and Clothing Technology, 2016, Vol.11, 18.-23.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2016.003
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 24304