Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas produktu dizaina procesu analīze

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas produktu dizaina procesu analīze
Nosaukums angļu valodā Critical Analysis of Design Processes in Product Design – Latvian Examples
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Barbara Romanovska
Andra Ulme
Atslēgas vārdi design, product design, critical analysis of design, Latvia, design process.
Anotācija Darba mērķis ir aizstāvēt laba dizaina vērtības vai pamatprincipus un to nozīmi ekonomiskā un sociālā līmeņa ietvaros. Tiek veicināta dizaina izpratne, apskatot situācijas caur reāliem Latvijas produktu dizaina piemēriem un veiksmīga dizaina tēzēm. Kopumā tiek sniegts skatījumus uz Latvijā esošo situāciju produktu dizaina jomā – piedāvāto, tendencēm, patērētāja ietekmi un tās uzlabošanas ieteikumiem
Anotācija angļu valodā Summary: The intrinsic characteristics of nowadays’ Latvian product design contribute to produce a clear Latvian identity. Novel, unique, and innovative ideas distinguish the design of Latvian products including several combinations of multi-functional aspects and innovative solutions in materials and technologies. The scope of this work is to support many valuable characteristics of design, defining their basic principles, and their implications on the economic and social frameworks. This article aids the comprehension of these aspects through real Latvian design examples and through ten successful design theses concerning different aspects (i.e. innovation, product utility, aesthetics, simple design, honesty, classicism and modernity, ecology and sustainability, easily understandable design, thoroughness and accuracy). Overall, touching topics like the present offer, the current trends, and the consumer impact a vision of the actual status of Latvian product design is given, and recommendations for future improvements are finally outlined.
DOI: 10.7250/mstct.2016.004
Atsauce Romanovska, B., Ulme, A. Latvijas produktu dizaina procesu analīze. Material Sciences. Textile and Clothing Technology, 2016, Vol.11, 24.-34.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2016.004
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 24305