Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dizains un inovācijas biznesa vidē

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dizains un inovācijas biznesa vidē
Nosaukums angļu valodā Design and Innovative Organizations in the Business Environment
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Kristīne Līdaka
Andra Ulme
Atslēgas vārdi design, innovation, theory of design, design in organisations, design concepts.
Anotācija Rakstā ir dots ieskats dizaina un inovāciju pamatprincipos, dizaina nozīmē biznesa vides attīstībai. Šī raksta mērķis ir izpētīt dizaina un inovāciju būtību, skaidrot dizaina nepieciešamību organizāciju uzbūvē un dizaina ietekmi uz ekonomiku. Dizains jau sen vairs nenozīmē tikai skaistu formu, tam ir daudz plašāka nozīme un tas aptver vairākas jomas, kuras netiek saistītas ar dizainu to klasiskajā izpratnē, kā, piemēram, inženierija un medicīna vai bizness. Mūsdienās dizains ir neatņemama organizāciju sastāvdaļa, kā pamatakmens veiksmīgai to pastāvēšanai. Rakstā tiek analizēti Latvijas uzņēmumi, kas integrē dizainu savā darbībā, kā arī sniegts ieskats kā varētu attīstīt dizaina uzplaukumu valstiskā līmenī biznesa vidē, balstoties uz Lielbritānijas pieredzi.
Anotācija angļu valodā The aim of this article is to explore the principles of design and innovation, to explain the need of design integration into organization structure and its impact on the economy. Design is not only a beautiful shape, it has a much broader meaning and it covers many different areas, which are not related to design of its classic interpretation, such as engineering and medicine or business. Kyoto Design Declaration states that the design addresses the problem by granting functionality and meaning, creates concepts. The design also has a social accountability component, which is closely related to the values of society. Design contributes to building of a sustainable, people-centred creative society (Kyoto Design Declaration, 2008). Today design is an integral part of the organization, the foundation stone for the success of its existence. The article discusses the principles of design and innovation, describes its role in the business environment and successful organization of business. This theme is current because Latvian Design Council has operated since relatively recent and many company representatives still underestimate the importance of design; as well as many future designers have no understanding of the extent of their opportunities in the business world and what contribution they could make by providing services to entrepreneurs. The article analyses Latvian cosmetics companies, which integrate design in their activities, as well as provides insight into how to increase the design growth in the business environment at the national level, based on British experience. It requires cooperation among all its elements to make innovation system effective. There is a need to increase the use of potential of the creative industry and added value for products and technologies and creation of unique niche products.
DOI: 10.7250/mstct.2016.005
Atsauce Līdaka, K., Ulme, A. Dizains un inovācijas biznesa vidē. Material Sciences. Textile and Clothing Technology, 2016, Vol.11, 35.-41.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2016.005
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 24306