Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Magnetite Nanoparticles Prepared by Spark Erosion

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Magnetite Nanoparticles Prepared by Spark Erosion
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Pētniecības platforma Neviena
Autori M. Maiorov
E. Blums
G. Kronkalns
Māra Lubāne
Atslēgas vārdi diffraction, dynamic light scattering, magnetite, nanoparticle, superparamagnetic, X-ray
Anotācija Darbā tiek pētīta iespēja izmantot elektriskās dzirksts erozijas metodi kā alternatīvu ķīmiskās izsēdināšanas metodei, lai iegūtu magnētiskas nanodaļiņas. Inicējot augstas frekvences elektrisko dzirksti starp dzelzs daļiņām ūdens suspenzijā, tiek iegūtas tīra magnetīta nanodaļiņas.
DOI: 10.1515/lpts-2016-0026
Hipersaite: https://www.degruyter.com/view/j/lpts.2016.53.issue-4/lpts-2016-0026/lpts-2016-0026.xml?format=INT 
Atsauce Maiorov, M., Blums, E., Kronkalns, G., Lubāne, M. Magnetite Nanoparticles Prepared by Spark Erosion. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2016, Vol. 53, No. 4, 30.-35.lpp. e-ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.1515/lpts-2016-0026
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 24309