Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Magnetic Nanoparticles Prepared by Spark Discharge

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Magnetic Nanoparticles Prepared by Spark Discharge
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Mikhail Maiorov
Elmars Blums
Gunars Kronkalns
Māra Lubāne
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi nanoparticle, magnetite, superparamagnetic, X-ray diffraction, dynamic light scatering
Anotācija In this work, we study a possibility of preparation the magnetic nanoparticles by initiation pulse electric discharge between coarse iron particles under layer of dielectric liquid (distilled water and ethanol). The prepared nanoparticles are analysed by employing X-ray diffraction (XRD), vibration magnetometry (VSM), electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering in nanoparticle colloidal dispersion.
Atsauce Maiorov, M., Blums, E., Kronkalns, G., Lubāne, M., Krūmiņa, A. Magnetic Nanoparticles Prepared by Spark Discharge. No: Proceedings of the 10th PAMIR International Conference "Fundamental and Applied MHD", Itālija, Cagliari, 20.-24. jūnijs, 2016. Cagliari: University of Cagliari, 2016, 491.-495.lpp. ISBN 978-88-90551-93-2.
ID 24312