Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Embedded System Energy and Time Characteristic Optimization by Dynamic Voltage Scaling = Iegultu sistēmu laika un enerģētisko raksturojumu optimizācija

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Embedded System Energy and Time Characteristic Optimization by Dynamic Voltage Scaling = Iegultu sistēmu laika un enerģētisko raksturojumu optimizācija, izmantojot dināmisko sprieguma mērogošanu
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aldis Baums
Atslēgas vārdi Embedded System, Dynamic Voltage Scaling
Anotācija -
Atsauce Baums, A. Embedded System Energy and Time Characteristic Optimization by Dynamic Voltage Scaling = Iegultu sistēmu laika un enerģētisko raksturojumu optimizācija, izmantojot dināmisko sprieguma mērogošanu. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.19, 2004, 36.-41.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts
ID 2480