Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: European Space System COPERNICUS. Upcoming News in 2018

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā European Space System COPERNICUS. Upcoming News in 2018
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ingus Mitrofanovs
Atslēgas vārdi Remote sensing, satellite, Sentinel, Copernicus, Earth observation
Anotācija Raksts veltīts Eiropas kosmosa tālizpētes sistēmas COPERNICUS apskatam. Rakstā tiek aprakstīti sistēmas servisi un to pielietojuma sfēras. Tiek aprakstīts kādas tautsaimniecības nozares ir ieguvējas no šādas sistēmas izveides un attīstības. Noslēgumā tiek aprakstīts tas, kādi jauni pakalpojumi gaidāmi 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu un kādu ieguvumu tie sniegs Eiropas un pasaules mērogā
Hipersaite: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/vpp/files/IV_posma/GGP/TEZES-Geodinamika-internetam.pdf 
Atsauce Mitrofanovs, I. European Space System COPERNICUS. Upcoming News in 2018. No: Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi: konferences tēzes un zinātniski raksti, Latvija, Rīga, 16.-16. februāris, 2017. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017, 28.-30.lpp. ISBN 978-9934-18-237-2.
Pilnais teksts
ID 25437