Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Clay and Dolomite Ratio on the Phase Development and Properties of Low Temperature Dolomitic Ceramic

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Clay and Dolomite Ratio on the Phase Development and Properties of Low Temperature Dolomitic Ceramic
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Silvija Lagzdiņa
Laimons-Paulis Bīdermanis
Uldis-Jānis Sedmalis
Atslēgas vārdi Dolomitic Ceramic, Hydraulic Hardening, Phases
Anotācija -
Atsauce Lagzdiņa, S., Bīdermanis, L., Sedmalis, U. Effect of Clay and Dolomite Ratio on the Phase Development and Properties of Low Temperature Dolomitic Ceramic. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.4, 2002, 22.-31.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 2544