Effect of Clay and Dolomite Ratio on the Phase Development and Properties of Low Temperature Dolomitic Ceramic
2002
Silvija Lagzdiņa, Laimons-Paulis Bīdermanis, Uldis-Jānis Sedmalis

-


Atslēgas vārdi
Dolomitic Ceramic, Hydraulic Hardening, Phases

Lagzdiņa, S., Bīdermanis, L., Sedmalis, U. Effect of Clay and Dolomite Ratio on the Phase Development and Properties of Low Temperature Dolomitic Ceramic. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.4, 2002, 22.-31.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196