Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ergonomics Interventions Significance in Collaboration between Baltic and Nordic Region

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ergonomics Interventions Significance in Collaboration between Baltic and Nordic Region
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Ženija Roja
Henrijs Kaļķis
Jānis Ieviņš
Atslēgas vārdi ergonomics, intervention, work environment, Nordic region, Baltic region
Anotācija The research focuses on work related health problems and ergonomics interventions significance in collaboration between Baltic and Nordic region. This topic is very actual because work related health problems are rapidly grooving due to inadequate work environment, work pace, compulsory work postures and stress at work and Nordic countries have found effective solutions for minimizing the mentioned problems. The aim of the research is to carry out theoretical analysis of the problems and solutions for ergonomics intervention at the workplaces to develop sustainable working environment and compare Nordic and Baltic region approaches.
Atsauce Roja, Ž., Kaļķis, H., Ieviņš, J. Ergonomics Interventions Significance in Collaboration between Baltic and Nordic Region. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" [CD-ROM] : SCEE '2016 : Proceedings, Latvija, Riga, 28.-30. septembris, 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, 176.-177.lpp. ISBN 978-9934-10-860-0. ISSN 2256-0866.
Pilnais teksts
ID 25453