Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums
2016
Māris Jurušs, Jānis Brizga

Šī ziņojuma mērķis ir sniegt Latvijas vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus turpmākajiem uzlabojumiem. Novērtējums ir balstīts uz Eiropas Komisijas (EK) un to atbalstītiem ekspertu pētījumiem vides politikas jomā, analizējot Latvijai izvirzītās rekomendācijas un sniedzot to izvērtējumu. Šo ziņojumu ir sagatavojuši Māris Jurušs (RTU), Jānis Brizga (LU) biedrības “Zaļā brīvība” vārdā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Ziņojuma pamatā ir informācijas izpēte, balstoties uz EK rekomendācijām, un vides nodokļu efektivitātes novērtējums Latvijā. Gala ziņojums un ieteikumi projektam tika pārrunāti 2015. gada 26. novembrī darba grupā ar 22 pārstāvjiem no nozaru ministrijām.


Atslēgas vārdi
vides politika, ekonomiskie instrumenti, vides nodokļi, OECD
Hipersaite
http://www.sesmi.rtu.lv/index.php/lv/projekti-un-publikacijas

Jurušs, M., Brizga, J. Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums [tiešsaiste]. 2016. Pieejams: http://www.sesmi.rtu.lv/index.php/lv/projekti-un-publikacijas.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196