Pētījums par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos: gala ziņojums
2013
Jānis Brizga, Māris Jurušs

Šo pētījumu par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos un novērtēt dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanas iespējas atkritumu apglabāšanai un nepieciešamos likmju pieaugumus, lai stimulētu apglabāto atkritumu apjoma samazināšanu un veicinātu neapglabāt tos atkritumu veidus, kuri ir pārstrādājami, ir sagatavojusi biedrība “Zaļā brīvība” pēc Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma.


Atslēgas vārdi
DRN, dabas resursi, poligoni, vides nodokļi
Hipersaite
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/data_content/poligonu_likmes_novertejums_final.pdf

Brizga, J., Jurušs, M. Pētījums par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos: gala ziņojums. Rīga: Zaļā brīvība, 2013. 47 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196