Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Study of the Li3Fe1.2Sc0.75Y0.05(PO4)3 Ceramics by Impedance and Mössbauer Spectroscopy

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Study of the Li3Fe1.2Sc0.75Y0.05(PO4)3 Ceramics by Impedance and Mössbauer Spectroscopy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori T. Šalkus
E. Kazakevičius
J. Reklaitis
V. Venckute
S. Daugela
R. Davidonis
D. Baltrunas
Dagnija Valdniece
Antonija Dindune
A.F. Orliukas
Atslēgas vārdi ionic conductivity; Phase transition; Mössbauer spectroscopy
Anotācija Li3Fe1.2Sc0.75Y0.05(PO4)3 compound has been synthesized by solid state reaction method. The results of X-ray diffraction (XRD) investigation have shown that synthesized powders belong to monoclinic symmetry (space group P21/n) with Z = 4 formula units in the unit cell. For the study of electrical properties ceramic samples were prepared. For measurements of electrical impedance in the frequency range 10 Hz – 1 MHz two and four probe methods were used. Coaxial line was used for the investigation of impedance spectra in the frequency range from 1 MHz to 3 GHz. The electrical properties of the ceramics were studied in the temperature interval from room temperature (RT) to 600 K. The Mössbauer spectra were measured in the temperature interval (10 – 600) K.
DOI: 10.1016/j.ssi.2016.12.027
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167273816304970 
Atsauce Šalkus, T., Kazakevičius, E., Reklaitis, J., Venckute, V., Daugela, S., Davidonis, R., Baltrunas, D., Valdniece, D., Dindune, A., Orliukas, A. Study of the Li3Fe1.2Sc0.75Y0.05(PO4)3 Ceramics by Impedance and Mössbauer Spectroscopy. Solid State Ionics, 2017, Vol.302, 30.-34.lpp. ISSN 0167-2738. Pieejams: doi:10.1016/j.ssi.2016.12.027
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 25484