Aušanas tehnoloģijas industriālā attīstība Latvijā
2001
Svetlana Ņesterova, Ilze Baltiņa, Nadežda Ozoliņa

-


Atslēgas vārdi
Aušanas attīstība, progresa faktori

Ņesterova, S., Baltiņa, I., Ozoliņa, N. Aušanas tehnoloģijas industriālā attīstība Latvijā. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2001, 58.-61.lpp. ISSN 1407-8015.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196