Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Architectural Competitions as an Instrument for Heritage Protection: the Dynamics of Competition Taxonomy

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Architectural Competitions as an Instrument for Heritage Protection: the Dynamics of Competition Taxonomy
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Ilze Miķelsone
Atslēgas vārdi architectural competition, heritage protection, Riga Historical Centre, assessment methodology
Anotācija Various concepts of preserving the cultural and historical environment of the Historical centre of Riga have been documented within the last century period, including the international status as item No. 852 on the UNESCO World heritage list. The Riga Historical Centre Preservation and Protection Law was created as one of the mechanisms for the preservation of the status, which, among other notions, makes the procedure of architectural competitions mandatory. The territory, being part of the list, contains listings that it should consider in terms of value. Under such context the competition not only determines the competition for the best and serves as formal instrument for hindering hasty or inappropriate development, but also is public interpretation of the contemporary architectural values in contra dictionary aspects. The purpose is to analyse the structure of competition procedure instrument and relation to the specifics of the heritage and contemporary challenges. The study uses 75 competitions briefs and jury protocols proceeding in period 2004–2014, in the territory of urban heritage. The results demonstrate taxonomy1 of systemic listings of architectural properties followed by expert voting form as the main mechanism for results.
DOI: 10.3846/20297955.2016.1246985
Hipersaite: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20297955.2016.1246985 
Atsauce Miķelsone, I. Architectural Competitions as an Instrument for Heritage Protection: the Dynamics of Competition Taxonomy. Journal of Architecture and Urbanism, 2016, Vol.40, No.4, 272.-282.lpp. ISSN 2029-7955. e-ISSN 2029-7947. Pieejams: doi:10.3846/20297955.2016.1246985
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 25840