Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Complex Treatment of Hardwood By-Product for Obtaining Polymer Biocomposite

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Complex Treatment of Hardwood By-Product for Obtaining Polymer Biocomposite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori G. Shulga
B. Neiberte
J. Matvejs
S. Uzulis
Anrijs Verovkins
Jevgeņijs Jaunslavietis
Sanita Vītoliņa
S. Livca
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Shulga, G., Neiberte, B., Matvejs, J., Uzulis, S., Verovkins, A., Jaunslavietis, J., Vītoliņa, S., Livca, S. The Complex Treatment of Hardwood By-Product for Obtaining Polymer Biocomposite. No: Baltic Polymer Symposium 2017 Tallinn: Book of Abstracts, Igaunija, Tallinn, 20.-22. septembris, 2017. Tallinn: 2017, 91.-91.lpp.
Pilnais teksts
ID 25853