Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Regional Features of Public Discussion in Architecture

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Regional Features of Public Discussion in Architecture
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Ilze Miķelsone
Atslēgas vārdi Public discussion and debate in architecture
Anotācija This research is part of the wider study about regional (local) trends concerning architectural value lobby and representation in built environment processes of Latvia. The subject of this paper is public discussion, as an instrument not only for quality control, but also for coordination of different interests. Simultaneously, - the study aims to analyze the public debate as a service, within which, the service provider transfers information about certain property, attracts stakeholder attention and influences’ public opinion in a certain way – through media.
Atsauce Miķelsone, I. Regional Features of Public Discussion in Architecture. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Latvija, Rīga, 13.-13. oktobris, 2016. Rīga: 2016, 38.-38.lpp.
Pilnais teksts
ID 25858