Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apbalvojumu eklektika arhitektūras un būvniecības nozarē Latvijā

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apbalvojumu eklektika arhitektūras un būvniecības nozarē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Awarding Eclectics in Architecture and Construction Industries in Latvia
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilze Miķelsone
Atslēgas vārdi Apbalvojums, kvalitātes kritēriji arhitektūrā un būvniecībā
Anotācija Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir piedzīvojusi attīstību arhitektūras un būvniecības novērtēšanas procesos, vienlaikus tajos stagnējot. Gada balva Latvijas arhitektūrā, kādu mēs to saprotam un vizualizējam šodien, tika iedibināta 1995. gadā, kad notika pirmā Latvijas Arhitektu savienības organizētā gada skate. Gadu vēlāk notikusi pirmā Latvija Būvniecības gada skates ceremonija. Kopš tā laika apbalvojumi lielākoties ir fragmentējušies un vairojušies kvantitatīvi, ne saturiski.
Anotācija angļu valodā Since independence, Latvia has experienced progress in the process of evaluating architecture and construction, while stagnating. The annual award in Latvian architecture, as we understand and visualize it today, was founded in 1995 when the first annual performance of the Latvian Association of Architects was held. A year later, the first Latvian Construction Award Ceremony took place. Since then, the awards have mostly fragmented and multiplied quantitatively, not in content.
Atsauce Miķelsone, I. Apbalvojumu eklektika arhitektūras un būvniecības nozarē Latvijā. Latvijas Būvniecība, 2015, No. 3, 2.-7.lpp. ISSN 1691-4058.
ID 25861