Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Power Flow Modeling

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 11.10.2017 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģetikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306.
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Power Flow Modeling, Sampling and Assessment for Interconnected Power Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Timurs Kuzņecovs
Atslēgas vārdi Power flow, DTS, N-i
Anotācija Mūsdienu energosistēmas nebūs pārliecinoši drošas, ja mēs neizmantosim mūsdienu datortehnoloģijas. Lai nodrošinātu drošu un stabilu energosistēmu darbību, jāatrisina daudz praktiskie uzdevumi. Daži no uzdevumiem ir saistīti ar energosistēmu stacionārās jaudas plūsmas aprēķiniem uz matemātiskajiem modeļiem. Aprēķini ļauj noteikt tīkla reakcijas uz iespējamām izmaiņām nākotnē pietiekami precīzi. Doktora disertācijas pētījums ir saistīts ar problēmām, kā uzlabot aprēķināšanas kvalitāti, novērojamību un ātrumu jaudas plūsmas aprēķinu rezultātu iegūšanai energosistēmas īstermiņa plānošanai. Jaudas plūsmas aprēķinu programmu var attīstīt tā, lai izveidotu trenažieru dispečeru apmācībai. Dotais darbs arī veiksmīgi veicināja dispečeru apmācības trenažiera praktisko ieviešanu Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls”, pamatojoties uz MUSTANG aprēķinu programmu. Turklāt šajā pētījumā tika izstrādāta vienkāršota metode iespējamo avārijas situāciju aprēķināšanai nepietiekamu ievades datu gadījumā. Metode tika ilustrēta ar starptautiski labi pazīstamā testēšanas modeļa piemēru.
Atsauce Kuzņecovs, Timurs. Power Flow Modeling, Sampling and Assessment for Interconnected Power Systems. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 112 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 25916