Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Surface Energetic Characteristics of Wood-Polymer Composites

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Surface Energetic Characteristics of Wood-Polymer Composites, Containing a Valorised Hardwood By-Product
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jevgeņijs Jaunslavietis
Galia Shulga
Jurijs Ozoliņš
Brigita Neiberte
Anrijs Verovkins
Sanita Vītoliņa
Vadims Šakels
Atslēgas vārdi Ammoxidation, Contact Angle, Surface Free Energy, Wood By-Product, Wood-Polymer Composite, Work of Adhesion
Anotācija The aim of the study was to evaluate the surface energetic characteristics of wood-polymer composites (WPCs) based on recycled polypropylene (rPP) filled with ammoxidised lignocellulosic microparticles, obtained from aspen sawdust, a by-product of a Latvian company. The aspen sawdust, pre-hydrolysed in acidic medium, was treated with a reaction mixture of ammonium persulphate and NH4OH solution at their defined mass ratio during 120 h. The content of the introduced nitrogen was varied from 1,05 to 2,10%. It was found that the ammoxidation that was accompanied with the formation of amide linkages and the decrease of the hemicelluloses content enhanced the contact angles, decreased the work of adhesion and reduced the surface free energy of the WPC samples in comparison with the case of the composite filled with the initial sawdust. The valorisation of the wood particles increased their wettability towards the recycled polypropylene that had a positive effect on the WPC samples’ mechanical properties.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.267.68
Hipersaite: https://www.scientific.net/SSP.267.68 
Atsauce Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozoliņš, J., Neiberte, B., Verovkins, A., Vītoliņa, S., Šakels, V. Surface Energetic Characteristics of Wood-Polymer Composites, Containing a Valorised Hardwood By-Product. Solid State Phenomena, 2017, Vol. 267, 68.-75.lpp. ISSN 1662-9779. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.267.68
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 25981