Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Photocatalytic Activity of Modified TiO2 Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Photocatalytic Activity of Modified TiO2 Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Laura Rozenberga-Voska
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Photocatalytic Activity, Silver, Spray Pyrolysis Deposition, Thin Films, Titanium Dioxide
Anotācija TiO2 and silver doped TiO2 thin films were prepared by spray pyrolysis technique and their photocatalytic activity were determined. Titanium(IV) isopropoxide solution or its mixture with silver nitrate were used as precursors. As-prepared at 300 °C films were X-ray amorphous. Calcination of the films at 500 °C for 5 – 6 hours allowed to obtain partially crystalline anatase films with uniform grain size in the range of 80 – 150 nm. Degradation degree of MB water solution by using TiO2 and TiO2/Ag photocatalysts under UV irradiation reached 60 and 70 % respectively.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.267.3
Hipersaite: https://www.scientific.net/SSP.267.3 
Atsauce Rozenberga-Voska, L., Grabis, J. Synthesis and Photocatalytic Activity of Modified TiO2 Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis. No: Solid State Phenomena, Lietuva, Kaunas, 26.-27. oktobris, 2017. Kaunas: Trans Tech Publications, 2017, 3.-6.lpp. ISSN 1662-9779. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.267.3
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 25986