Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2-Methyl-8-Oxyquinolinium Dicitratoborate Dihydrate: Synthesis and Crystal Structure

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 2-Methyl-8-Oxyquinolinium Dicitratoborate Dihydrate: Synthesis and Crystal Structure
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irēna Zviedre
Sergejs Beļakovs
Atslēgas vārdi Boron coordination compounds, bis(citrato)borate, hydrogen bonds.
Anotācija 2-Methyl-8-oxyquinolinium dicitratoborate dihydrate [(2-CН3)(8-OH)C6H5NH][(C6H5O7)2B] ⋅ 2H2O (I) was synthesized for the first time. Single crystals were synthesized in an aqueous solution, and their crystal structure was studied by X-ray diffraction. Crystals were triclinic, space group P-1, a = 9.3454(2) Å, b = 9.8522(2) Å, c = 15.6638(4) Å, α = 78.489(1)°, β = 77.255(1)°, γ = 63.622(2)°, M = 587.25, V = 1251.68(5) Å3, Z = 2, ρcalc = 1.558 g/cm3. The structure was refined by the full-matrix least-squares technique to R1 = 0.045 for 4689 independent reflections with Rint = 0.072. Crystal structure units in complex I were large complex dicitratoborate anions with a spirane structure, 2-methyl-8-oxyquinolinium cations [(2-CН3)(8-OH)C6H5NH]+, and two crystallization water molecules. The crystal packing was layered and three-dimensional.
DOI: 10.1134/S0036023616070226
Hipersaite: https://link.springer.com/article/10.1134%2FS0036023616070226 
Atsauce Zviedre, I., Beļakovs, S. 2-Methyl-8-Oxyquinolinium Dicitratoborate Dihydrate: Synthesis and Crystal Structure. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2016, Vol.61, No.7, 826.-832.lpp. ISSN 0036-0236. Pieejams: doi:10.1134/S0036023616070226
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26042