Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Selling of Design: Evolving Typology of Architectural Strategies in Latvia

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Selling of Design: Evolving Typology of Architectural Strategies in Latvia
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Ilze Miķelsone
Atslēgas vārdi concept of value in architecture, architectural strategies, architecture entrepreneurship
Anotācija The strategy by which the idea of architecture is sold in direct or transmitted sense has become an important part of project practice worldwide. Today it affects not only professional and financial success, but also the typology of architectural solutions. According to research, marketing, as for every product or service, has become an integral part of the value also of 'architectural product'. This paper focuses on latest entrepreneurial and demand concepts in architectural entrepreneurship. The research question is in what direction the architectural strategy has developed in Latvia. The paper reviews the development of the architectural strategy in the world, and tries to attribute if findings are relevant on the market in Latvia.
Atsauce Miķelsone, I. Selling of Design: Evolving Typology of Architectural Strategies in Latvia. No: Riga Technical University 58th International Scientific Conference Book, Latvija, Riga, 14.-14. oktobris, 2017. Riga: RTU Izdevniecība, 2017, 99.-100.lpp. ISBN 978-9934-22-001-2.
Pilnais teksts
ID 26045