Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Commercial Diesel Fuel and Hydrotreated Vegetable Oil Blend on Automobile Performance

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Commercial Diesel Fuel and Hydrotreated Vegetable Oil Blend on Automobile Performance
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Gints Birzietis
Vilnis Pīrs
Ilmārs Dukulis
Māris Gailis
Atslēgas vārdi Compression ignition engine Fuel consumption HVO NexBTL Power Pro diesel fuel Torque
Anotācija The new fuel ‘Pro Diesel’ that contains hydrotreated vegetable oil (HVO) was recently introduced in Baltic market. It raised some interest on performance of the new fuel among fleet and individual consumers. The authors evaluated and compared performance of modern M1 class automobile, using regular fossil diesel fuel and Pro Diesel fuel. Torque, power and fuel consumption of the vehicle have been evaluated on chassis dynamometer, in steady state and driving cycle mode. Depending on test conditions, engine power and torque was increased up to 2%, and fuel consumption reduced up to 3.9%, when diesel fuel/ HVO blend was used.
Hipersaite: http://agronomy.emu.ee/category/volume-15-2017/special-issue-i-volume-15-2017/#abstract-5301 
Atsauce Birzietis, G., Pīrs, V., Dukulis, I., Gailis, M. Effect of Commercial Diesel Fuel and Hydrotreated Vegetable Oil Blend on Automobile Performance. Agronomy Research, 2017, Vol.15, Special Iss.1, 964.-970.lpp. ISSN 1406-894X.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26148