Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tolerances jēdziens pedagoģijā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tolerances jēdziens pedagoģijā
Nosaukums angļu valodā The Concept of Tolerance in Pedagogy
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Jana Buboviča
Aija Studente
Atslēgas vārdi pre-school, tolerance, education
Anotācija Izglītības procesā, veidojot attieksmi pret sevi, citiem, ģimeni, sabiedrību, kultūru, darbu, dabu un valsti, tiek izkopta: cieņa pret līdzcilvēku, dzīvību un dabu; godīgums; taisnīgums; atbildība; solidaritāte; tolerance (iecietība); brīvība, centība; līdzcietība; mērenība; drosme. Raksta mērķis: raksturot tolerances jēdziena teorijas un apzināt tolerances būtību pirmsskolā. Raksta uzdevums: analizēt zinātnisko literatūru par pētījuma problēmu. Pirmsskolas izglītība ir pirmā izglītības pakāpe Latvijas izglītības sistēmā, kurā notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās – gan veselības stiprināšana, gan sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Pirmsskolas izglītība ir ikviena indivīda, ikviena Latvijas sabiedrības locekļa izglītības pamats.
Anotācija angļu valodā In the contemporary society every child has the right to equal quality education, as it is stipulated by many international and Latvian normative documents. Teaching children of many nationalities with various cultural background at one educational institution means providing education that promotes self-esteem, awareness of other cultures, broadening their horizons and building tolerance and understanding of the similarities and differences of different cultures,characterized by various world views, values, ideals and attitudes, as well as improving communication skills between learners of different national origin belonging to different ethnic groups. In order to ensure high quality education for all, it is necessary to create an education system within which all students can fully realize their learning ability and to become socially conscious and active people on the local, national and global scale. Tolerance is one of the conditions to ensure successful operation of pre-school education. The children, who hasve a friendly relationships with different types of people, are tolerant. They do not distinguish between people by nationality, mannersof dress, they do not endure, but generally recognize and accept the opinions of the surrounding persons. Tolerance as a quality is complex, it should be considered in the context of empathy (the ability to empathize, to express their thoughts). A child evaluates and analyzes, the child’s tolerance is manifested in actions and behavior.
Atsauce Buboviča, J., Studente, A. Tolerances jēdziens pedagoģijā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, Vol.27, 5.-14.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 26189