Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: E-Pedagoģijas satura pilnveide

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā E-Pedagoģijas satura pilnveide
Nosaukums angļu valodā Development of E-Pedagogy Content
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Alvars Baldiņš
Atslēgas vārdi e-pedagogy, education process, upbreading process, digital technology, e-didactics
Anotācija E-pedagoģija kā pedagoģijas zinātnes apakšnozare pašlaik atrodas attīstības sākumā. Rakstā, izmantojot teorētisko avotu analīzes metodi, tiek apkopota e-pedagoģijas teorijas un prakses esošā pieredze. Tiek piedāvāts e-pedagoģijas satura pilnveides variants. Īpaša vērība tiek pievērsta audzināšanas jautājumu iekļaušanai e-pedagoģijas saturā, kas tajā līdz šim nav bijis aktualizēts. Autora idejas dod iespēju veidot studiju kursus un pedagoģisko praksi, kas respektē mūsdienu digitālo tehnoloģiju radīto iespaidu uz cilvēka sociālo uzvedību.
Anotācija angļu valodā E-pedagogy as a branch of pedagogy is at the beginning of its development. Conducting analysis of available theoretical resources, the author of the article provides an overview of theory and existing practice in e-pedagogy. An approach to e-pedagogy content improvement has been proposed. Special attention is paid to including some educational aspects to the e-pedagogy content that were not considered previously. The ideas proposed by the author provide opportunities to develop study programs and pedagogical practice taking into account the effect caused by modern digital technology on the social behavior of individuals. Based on the results of content analysis of the available resources in the field of e-pedagogy, the following conclusions have been made: 1. E-pedagogy is considered to be a branch of pedagogy; therefore, it should reflect content structure characteristic of pedagogy: didactics and education. Concept of e-pedagogy in theory and practice is narrowed, it is observed only as e-learning, application of distance learning and digital technology in traditional learning methods, forms, tools and technologies. The particular content discussed in the paper is more related to the concept of e-didactics. 2. Concept of e-education has not been used in pedagogy before. To provide e-pedagogy as a branch of pedagogy with content structure, it is important to formulate the concept of e-education, which can be defined as teacher’s theoretical knowledge base and purposeful education practice. It will allow new generation to obtain the necessary knowledge, skills and attitudes for taking reasonable actions in the digital environment. 3. The content of e-education is determined by actions of digital generation and their needs in the digital environment, which should be examined to ensure its appropriate application for correct personality development. Therefore, e-pedagogy research should follow digital environment and its participants’ social behavior changes in order to timely update e-education content.
Atsauce Baldiņš, A. E-Pedagoģijas satura pilnveide. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, Vol.27, 41.-50.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 26192