Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sociālais pedagogs kā klases audzinātāja sadarbības partneris pamatizglītības pirmajā posmā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sociālais pedagogs kā klases audzinātāja sadarbības partneris pamatizglītības pirmajā posmā
Nosaukums angļu valodā Social Pedagogue – A Cooperation Partner of the Form Tutor at the First Level of Basic Education
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Natālija Novosada
Astrīda Raževa
Atslēgas vārdi form tutor, first level of basic education, cooperation, social pedagogue, social pedagogics
Anotācija Pamatizglītības pirmais posms ir ļoti nozīmīgs personības veidošanās procesā. Tā norises veiksmīgums nosaka visu turpmāko izglītošanās norisi un veido priekšnoteikumus cilvēka efektīvai dzīves darbībai. Klases audzinātājs ir tas cilvēks, kurš ieņem vienu no galvenajām vietām skolēna dzīvē. Viņam ir visciešākie kontakti arī ar skolēna ģimeni. Sociālais pedagogs ir tā persona skolā, kas strādā ar skolēniem, kuri atrodas riska situācijās. Sociālais pedagogs ir arī tas, kurš pārstāv bērna tiesības un rūpējas par to, lai palīdzētu atrisināt sarežģītas situācijas, kādās nonācis skolēns, ja par to liecina slikta uzvedība, konflikti ar skolas biedriem vai skolotājiem, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāridarījumi, noslēgšanās, aktivitātes zudums vai citas negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā. Raksta mērķis ir analizēt sociālā pedagoga un klašu audzinātāju sadarbību pamatizglītības pirmajā posmā.
Anotācija angļu valodā The first level of basic education is a crucial period in personality development. Its success determines the further education and has a considerable impact on the factors influencing effective life action. The aim of the article is to analyse the cooperation between the social pedagogue and form tutor at the first level of basic education. In the first four grades, the form tutor is the pedagogue who compared with other teachers spends the greatest amount of time with the learners. Thus the teachers have more opportunities to notice problems in child’s development, learning, behaviour, emotional expressions and consequently provide the necessary support to the learners and their families. Unfortunately, the form tutor may lack strength, skills and competences to provide social pedagogical assistance, therefore the social pedagogue can assist. Comparing the functions, tasks and duties of the form tutor and social pedagogue, it can be concluded that they are similar, differing in scope and depth of their application. This proves the utmost necessity of cooperation. The research on the cooperation of the social pedagogue and form tutor was conducted in 66 comprehensive schools in Riga and 12 schools in cities outside Riga. Document analysis, questionnaire and content analysis were used to do the research. 88 social pedagogues and 162 form tutors of grades 1–4 participated in the questionnaire. The factors hindering the cooperation were determined. Only 45.04 % of social pedagogues consider the cooperation with form tutors successful stating that one in six form tutorsthink that the problems should be solved only by the social pedagogue. The research revealed that the success of cooperation depended on form tutor’s character, preferences and dislikes, professional competences, but not on the learners and their family problems and needs. Understanding of cooperation, its content and scope could be facilitated by professional development of social pedagogues together with form tutors organised at schools. Awareness of duties at the educational establishment can be raised by more detailed job descriptions of teachers’ jobs.
Atsauce Novosada, N., Raževa, A. Sociālais pedagogs kā klases audzinātāja sadarbības partneris pamatizglītības pirmajā posmā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, Vol.27, 51.-65.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 26193