Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Estētikas kategorijas reklāmā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Estētikas kategorijas reklāmā
Nosaukums angļu valodā Aesthetic Categories in Advertising
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.1. Psiholoģija
Autori Guna Matule
Atslēgas vārdi aesthetic categories, methods of advertising, ethics of advertising, effectiveness of advertising
Anotācija ētījuma m ērķis i r i zanalizēt r eklāmās i zmantotos p aņēmienus, kā arī izpētīt, kādā veidā reklāmas paņēmienos tiek integrētas estētikas teorijas, kā reklāma adaptē mākslā jau sen aprobētos estētiskās komunikācijas veidus ar sabiedrību. Uzmanība tiek pievērsta arī jautājumam par pretrunām starp estētikas un ētikas kategorijām reklāmā. Pētījuma priekšmets – estētisko kategoriju izmantojums reklāmās.
Anotācija angļu valodā The aim of the research is to analyse techniques of advertising and how advertising adapts the theory of aesthetics and means of aesthetic communication already present in arts. The object of the research is the use of aesthetic categories in advertising. The goal of advertising is to attract attention, to provoke emotions, to trigger some attitude, to persuade and to elicit certain action. To do this advertising uses a set of different methods such as shock, compassion, and humour. The effectiveness of advertising can be increased using aesthetic techniques established in the field of arts. The beautiful a s a n a esthetic c ategory i s w idely u sed i n d ifferent p erspectives beautiful as useful, beautiful as harmony and symmetry, beautiful as spiritual and divine – all to persuade the customer to acquire a particular good. The ugly a s a n aesthetic category is the opposite of the beautiful – if something was ugly before it will be put right by purchasing the particular good. The use of the tragical is somewhat limited, however, when matters of life and death, existential issues come in the centre of attention it can be used in advertising to solicit particular behaviour. The sublime i s u sed i n a dvertising e ven m ore s eldom, s ometimes i n a d istorted manner. The comical, having many facets, has wide application in advertising; being a transgressive category it is most likely to run into ethical problems if the contents become obscene, cynical, or insulting to certain groups of society. In general, smart usage of aesthetic categories can increase the effectiveness of advertising, but the built-in conflict of the need to attract attention and to comply with ethical norms might cause tension, especially when dealing with such aesthetic categories as the ugly, the comical, and the sublime.
Atsauce Matule, G. Estētikas kategorijas reklāmā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, Vol.27, 104.-113.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 26197