Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Valdīšanas sistēmas dizaina problēma Latvijā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Valdīšanas sistēmas dizaina problēma Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Issue of Executive-Legislative Relations Design in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Gunārs Ozolzīle
Atslēgas vārdi institutional disign, management system, head of government, legislative power, executive power
Anotācija Raksta mērķis ir izpētīt dažus prezidentārās valdīšanas sistēmas (kā alternatīvas parlamentārajai sistēmai) ieviešanas priekšnosacījumus Latvijā. Tiek izteikts pieņēmums, ka tikai ar premjerministra varas nostiprināšanu parlamentārās sistēmas ietvaros varētu būt nepietiekami, lai padarītu efektīvāku politisko lēmumu pieņemšanu. Rakstā tiek pētītas arī postdemokrātiskajās sabiedrībās notiekošās izmaiņas politisko partiju organizācijā un meklēti argumenti, lai koriģētu plaši izplatīto viedokli par prezidentāro sistēmu nepiemērotību neviendabīgām sabiedrībām.
Anotācija angļu valodā The political system of Latvia does not work efficiently enough and has to deal with legitimacy issue. The people do not trust political institutes. There have been several attempts in Latvia to reform the constitutional design of the country. One of the final attempts was the offer to strengthen executive authority. In the article the assumption is expressed that it might not be enough to strengthen the authority of the Prime Minister within the parliamentary executive-legislative relation system, to make adoption of political laws more efficient and to ensure a strategic view in solving problems of the society. Strengthening of the executive authority calls for more radical changes in the system. The presidential system could be an alternative to the parliamentary executive-legislation system. The aim of the article is to explore some of the prerequisites for the introduction of the presidential system in Latvia. The comparative analysis of the two classical ruling systems – parliamentary and presidential – was conducted to explore how these systems ensure achievement of some of the crucial aims of the democratic ruling systems. The conclusion is made that the presidential ruling system is most capable of it.
Atsauce Ozolzīle, G. Valdīšanas sistēmas dizaina problēma Latvijā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, Vol.27, 126.-147.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 26199