Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Combining Tools to Design and Develop Software Support for Capabilities

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Combining Tools to Design and Develop Software Support for Capabilities
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Martin Henkel
Christina Stratigaki
Jānis Stirna
Pericles Loucopoulos
Yannis Zorgios
Antonis Migiakis
Atslēgas vārdi Capability modeling; capability design; model-driven development; Capability Driven Development
Anotācija Analyzing, designing and implementing software systems based on the concept of capabilities have several benefits, such as the ability to design efficient monitoring of capabilities and their execution context. Today, there exist new model-driven methods and development tools that support capability-based analysis, design, and implementation. However, there are also a plethora of existing efficient development tools that are currently in use by organizations. In this article, we examine how a new set of capability based tools, the Capability Driven Development (CDD) environment, can be combined with model-driven development tools to leverage both novel capability-based functionality and the proven functionality of existing tools. We base the examination on a case study where an existing model-driven tool is combined with the CDD environment.
DOI: 10.7250/csimq.2017-10.03
Hipersaite: https://csimq-journals.rtu.lv/article/view/csimq.2017-10.03 
Atsauce Henkel, M., Stratigaki, C., Stirna, J., Loucopoulos, P., Zorgios, Y., Migiakis, A. Combining Tools to Design and Develop Software Support for Capabilities. Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 2017, Vol.2017 No. 10, 38.-52.lpp. e-ISSN 2255-9922. Pieejams: doi:10.7250/csimq.2017-10.03
ID 26231