Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: NBS ikdienas un svētku uniformu modeļu pilnveidošana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā NBS ikdienas un svētku uniformu modeļu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā The Improvement of Models of National Armed Forces Casual and Gala Uniforms
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Dāboliņa
Ausma Viļumsone
Skaidra Deksne
Atslēgas vārdi militārā uniforma, ikdienas un svētku uniforma, modelis
Anotācija LR NBS ikdienas un svētku uniformu reglamentējošie dokumenti nepietiekami apraksta uniformas modeļa elementu izmēru un formas. Tika fotografētas, mērītas un salīdzinātas individuāli šūtās uniformas, kā rezultātā konstatēta gatavo uniformu nevēlama vizuālā daudzveidība. Ieteikts mainīt uniformas žaketes modeļa smailgala atloku uz klasisku platgala atloka formu. Izstrādāti priekšlikumi modeļa elementu novietojuma un izmēru noteikšanai dažādas ķermeņbūves valkātāju uniformu žaketēm un biksēm.
Anotācija angļu valodā The documents regulating casual and gala uniforms of LR National Armed Forces insufficiently describe the sizes and shapes of the models. The individually made uniforms were photographed, measured and compared to establish the acceptable visual variety of the ready uniforms. It is advised to change the peak (point) lapels of the uniform to the form of a classical notch lapels. The proposals are developed to determine the sizes and location of the elements of the model for different body build users of jackets and trousers.
Atsauce Dāboliņa, I., Viļumsone, A., Deksne, S. NBS ikdienas un svētku uniformu modeļu pilnveidošana . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 67.-73.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2627