Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: NBS ikdienas un svētku uniformu konstruēšanas procesa automatizācija

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā NBS ikdienas un svētku uniformu konstruēšanas procesa automatizācija
Nosaukums angļu valodā The Automatization of Casual and Gala Uniforms Projecting Process for National Armed Forces
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ausma Viļumsone
Inga Dāboliņa
Skaidra Deksne
Atslēgas vārdi ikdienas un svētku uniforma, uniformas konstrukcija, CAD GRAFIS
Anotācija LR NBS ikdienas un svētku uniformu individuālās konstruēšanas procesa pilnveidošanai ieteikts izmantot datorsistēmu GRAFIS. Izstrādāta programma automātiskai detaļu šablonu ģenerēšanai un paredzēta interaktīva bāzes un modeļkonstrukcijas konstruktīvo parametru koriģēšanas procedūra. Datorsistēmas izmantošana individuāli šūto uniformu šablonu konstruēšanai tuvina to izgatavošanas procesu rūpnieciskajai ražošanai. Tiks nodrošināta uniformu vizuālā vienveidība, samazināsies darbietilpība un pieaugs materiāla izmantošanas efektivitāte.
Anotācija angļu valodā The computer system GRAFIS is advised for improving the individual projecting process of casual and gala uniforms for LR National Armed Forces. The software for automatized pattern generating is developed and the process of interactive basic and model block adjustment is provided. Usage of software in the individual patterns projection of uniforms makes their make up process similar to an industrial manufacturing. The visual monotony of uniforms will be ensured, the labour capacity will be reduce and the efficiency of material use will be increased.
Atsauce Viļumsone, A., Dāboliņa, I., Deksne, S. NBS ikdienas un svētku uniformu konstruēšanas procesa automatizācija. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 74.-81.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2628