Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dynamic Air Gap Change of Low-Speed Generator Considering Thermal Expansion

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Dynamic Air Gap Change of Low-Speed Generator Considering Thermal Expansion, Centrifugal Force and Magnetic Force Effects
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Marina Čerpinska
Rihards Elmanis-Helmanis
Atslēgas vārdi air gap, hydropower unit, magnetic force, inertia force
Anotācija The paper provides the data collected over a three-year period to illustrate the dynamic air gap change depending on generation modes of four hydropower generators with similar design. The tests were performed on hydropower units at the rated apparent power of 105 MVA and the air gap of 20 mm. The results obtained showed that the average air gap change in different modes could reach up to 2.1 mm. Around 90 % of air gap change results from thermal expansion and 10 % were determined by centrifugal and magnetic forces. In coasting mode when the power was switched off and the angular velocity of the generator decreased, the air gap increased up to 0.7 mm. Attraction forces resulting from magnetic phenomena accounted for 0.1–0.6 mm decrease in the air gap.
DOI: 10.1515/lpts-2017-0031
Hipersaite: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/lpts.2017.54.issue-5/lpts-2017-0031/lpts-2017-0031.pdf 
Atsauce Čerpinska, M., Elmanis-Helmanis, R. Dynamic Air Gap Change of Low-Speed Generator Considering Thermal Expansion, Centrifugal Force and Magnetic Force Effects. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2017, Vol.5, No.5, 26.-37.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.1515/lpts-2017-0031
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 26290