Anisotropy of Light Diffraction by Holographic Dratings in a-As-S-Se Films
2003
Andris Ozols, Māra Reinfelde

-


Atslēgas vārdi
Transmission Dratings, Diffraction Anisotropy

Ozols, A., Reinfelde, M. Anisotropy of Light Diffraction by Holographic Dratings in a-As-S-Se Films. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.6, 2003, 126.-132.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196