Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of the Acidic Treatment of Domestic Wood Residue on Biocomposite Wettability and Moisture Sorption Properties

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of the Acidic Treatment of Domestic Wood Residue on Biocomposite Wettability and Moisture Sorption Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jevgeņijs Jaunslavietis
G. Shulga
Jurijs Ozoliņš
B. Neiberte
Anrijs Verovkins
Sanita Vītoliņa
S. Livca
Atslēgas vārdi Mild Acidic Treatment; Moisture Sorption; Wettability; Wood-Polymer Composite; Wood Residue
Anotācija The aim of the work was to evaluate the effect of the acidic treatment temperature of aspen sawdust as a filler on the moisture sorption, wetting and mechanical properties of wood-polymer composites. Aspen wood sawdust was treated with the dilute hydrochloric acid solution at 60oC and 90oC during 5 h. Both the treated particles and the filled composites were studied in terms of moisture sorption and wettability; their surface free energy was calculated using the Owens-Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK) approach. The obtained results have shown that the acidic treatment of aspen wood sawdust at 90oC leads to an increase in its hydrophobicity that decreases the wettability and moisture sorption of the obtained composite and increases its mechanical properties.
DOI: 10.17770/etr2017vol1.2538
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2538 
Atsauce Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozoliņš, J., Neiberte, B., Verovkins, A., Vītoliņa, S., Livca, S. Effect of the Acidic Treatment of Domestic Wood Residue on Biocomposite Wettability and Moisture Sorption Properties. No: Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. Vol.1, Latvija, Rezekne, 15.-17. jūnijs, 2017. Rezekne: 2017, 129.-133.lpp. ISSN 1691-5402. e-ISSN 2256-070X. Pieejams: doi:10.17770/etr2017vol1.2538
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26379