Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Moderno tērpa risinājumu piemērotība dažādas ķermeņbūves sievietēm

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Moderno tērpa risinājumu piemērotība dažādas ķermeņbūves sievietēm
Nosaukums angļu valodā Appropriate of Solution in Contemporary Clothes for Various Figures of Females
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Beikule
Ausma Viļumsone
Ineta Viļumsone
Atslēgas vārdi mode, auguma proporcijas, tērpa forma, figūras vizuālā korekcija
Anotācija Apskatīti modernās apģērbu formas elementi laika periodā no 1999.-2005.gadam, kas būtiski ietekmē sieviešu augumu proporciju un formu vizuālo uztveri. Kā nozīmīgākie izdalīti pazemināta jostasvieta, maza apjoma apģērbs, cieši pieguļošs siluets, paplatināti piedurkņu dūrgali un paplatināti bikšu staru gali. Noteiktas ķermeņbūves īpatnības un figūru tipi, kuriem šie formas risinājumi ir izmantojami vizuālai korekcijai, kā arī tie, kuriem tie nav piemēroti, jo uzsver maskējamo ķermeņa daļu.
Anotācija angļu valodā The elements of modern clothing shapes of the period 1999- 2005, substantially affecting the visual perception of proportions and shapes of women body are described. Determined the main of them: lowered waistline, small size clothing, close fitting silhouette, expanded ends of sleeves and trousers. The individualities of … and types of figures are described for which these developments of shape are useful for good visual correction and not useful for it as they accent dissembling parts of the body.
Atsauce Beikule, I., Viļumsone, A., Viļumsone, I. Moderno tērpa risinājumu piemērotība dažādas ķermeņbūves sievietēm. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 82.-88.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2641