Sapropeļa kā saistvielas un kaņepju, koksnes šķiedras, koksnes vates kompozītmateriālu mikrobioloģiskā noturība
Konferences “Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā” rakstu krājums 2017
Vaira Obuka, Linda Lazdiņa, Māris Šinka, Vizma Nikolajeva, Solvita Kostjukova

Sapropelis ir daļēji atjaunojams zemes dzīļu resurss: tās ir irdenas un sīkgraudainas ezeru nogulsnes, kas bagātas ar organiskajām vielām. Sapropeļa krājumi Latvijā sasniedz 700–800 mlj m3, bet purvos zem kūdras slāņa tie sasniedz 1,5 mljrd m3, kopā veidojot 2 mlj m3 (Segliņš, 2002). Sapropelis ar augstu organisko vielu saturu ir izmantojams lauksaimniecībā un dārzkopībā kā augsnes substrāts un ielabotājs un arī kā saistviela vai līmvielas piedeva videi draudzīgu materiālu ražošanā (Obuka et al., 2016; Balčiūnas et al., 2016).


Atslēgas vārdi
Kaņepes, sapropelis, hemp, hempcrete

Obuka, V., Lazdiņa, L., Šinka, M., Nikolajeva, V., Kostjukova, S. Sapropeļa kā saistvielas un kaņepju, koksnes šķiedras, koksnes vates kompozītmateriālu mikrobioloģiskā noturība. No: Konferences “Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā” rakstu krājums, Latvija, Rīga, 31.-31. janvāris, 2017. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017, 89.-91.lpp. ISBN 978-9934-18-207-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196