Energopārvaldības daudzveidības analīze. Iespējas Latgales reģionā
Via Latgalica 2017
Līga Žogla

Ar 2016. gada 29. martu ir stājies spēkā jaunais „Energoefektivitātes likums“, kas paredz, ka līdz 2017. gada 1. aprīlim Latvijas Republikas pilsētu pašvaldībām (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils) jāievieš energopārvaldības sistēma (turpmāk – EPS) atbilstoši ISO 50001 standartam. EPS nosaka, ka pašvaldībām ir jāizveido ilgtspējīga sistēma enerģijas datu uzskatei un analīzei, kā arī pašvaldības infrastruktūras objektos nepārtraukti ir jāmeklē piemērotākie energoefektivitātes risinājumi un tie jāievieš.


Atslēgas vārdi
energopārvaldība, Daugavpils, pašvaldība
DOI
10.17770/latg2017.9.2694
Hipersaite
http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2694

Žogla, L. Energopārvaldības daudzveidības analīze. Iespējas Latgales reģionā. Via Latgalica, 2017, No.9, 73.-73.lpp. ISSN 2500-9591. Pieejams: doi:10.17770/latg2017.9.2694

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196