Dūmgāzu kondensators ludzas katlu mājā. Latgales veiksmes stāsts
Via Latgalica 2017
Ivars Veidenbergs, Edgars Vīgants, Jevgeņijs Seļivanovs, Ģirts Vīgants

Valsts un reģionu energosektora ilgtspējīgas attīstības pamatnosacījumi ietver energoresursu nepārtrauktu energoefektivitātes paaugstināšanas procesu un atjaunojamo energoresursu vispusīgu izmantošanu. Tie ir jautājumi, bez kuriem nav iespējama arī Latgales „zaļā“ izaugsme.


Atslēgas vārdi
dūmgāzu energoefektivitāte, šķeldas katlu māja, energoefektivitāte
DOI
10.17770/latg2017.9.2693
Hipersaite
http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2693

Veidenbergs, I., Vīgants, E., Seļivanovs, J., Vīgants, Ģ. Dūmgāzu kondensators ludzas katlu mājā. Latgales veiksmes stāsts. Via Latgalica, 2017, No.9, 72.-72.lpp. ISSN 2500-9591. Pieejams: doi:10.17770/latg2017.9.2693

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196